Jak postupovat při záboru vozovky

Rekonstrukce se většinou neobejde bez přistavení kontejneru. A pokud nemáte pod okny vlastní pozemek, čeká vás bohužel poměrně složité papírování. Budete totiž dočasně využívat pozemní komunikaci a to není jen tak. Nemusíte ale věšet hlavu. Všechno se dá zvládnout. Pojďme se podívat, jak na zábor vozovky například na Praze 9.

 

 

Každá obec, město nebo městská část mohou mít mírně odlišný postup a podmínky ohlášení záboru. Naší hlavní spádovou oblastí pro kontejnerovou dopravu je Praha 9, takže právě ohlášení v této lokalitě si detailně rozebereme.

 

 

 

1. Souhlas Technické správy a Policie

 

Ze všeho nejdříve se doporučujeme zastavit na odboru dopravy pro Prahu 9, kde s referentem dopravy proberte konkrétní situaci a místo záboru. V tom, jak bude proces vyřízení záboru složitý totiž hraje roli spusta věcí. Například, jestli bude pro přistavení kontejneru potřeba z ulice vyparkovat auta, jestli omezí kontejner zásadním způsobem dopravu, jestli bude potřeba ulici úplně nebo z části uzavřít, atd.

Na odboru dopravy vám po upřesnění situace  vytisknou situační plánek, který si necháte potvrdit od majitele pozemku. V případě silnice na Praze 9 je to Technická správa komunikací hl.m. Prahy. Potvrzený plánek pak považuje odbor dopravy na Praze 9 za souhlas ze strany majitele.

V případě, že bude zábor výrazným způsobem ovlivňovat okolní dopravu, budete potřeba i souhlas od Policie.

 

Potvrzení dokumentů se většinou děje obratem, Technická správa i PČR má ale na jejich vyřízení ze zákona 30 denní lhůtu. Doporučujeme tedy nespoléhat se na korespondenci a vše si lidově řečeno “vyběhat”.

 

 

 

2. Stavební zábor

 

Jakmile budete mít vyřešenou Policii a Technickou správu komunikací, můžete se vrhnout na vyplnění samotného Stavebního záboru. Na webu Prahy 9 tento formulář ke stažení není, pro představu se můžete podívat, jak vypadá formulář na Praze 7. Vždy ale doporučujeme nejdřív zajít na odbor dopravy a na všem se domluvit osobně.

 

Ke Stavebnímu záboru přiložíte:

 

  • výše zmíněný souhlas majitele pozemku a Policie
  • 3x jednoduchý situační plánek záboru, na kterém budou vyznačeny rozměry požadovaného záboru a Policií schválená objížďka
  • kopii dokladu totožnosti
  • právnické osoby přiloží navíc kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu + plnou moc v případě, že povolení nebude přebírat statutární zástupce firmy

 

Vyplněný Stavební zábor se všemi přílohami pak na odboru dopravy odevzdáte a pokud budou všechny přiložené údaje kompletní, do 30 dnů úřad žádost schválí.

 

 

Zábor vozovky Praha, Odpady Janeček

 

 

Nezapomeňte na poplatky 

 

Při vyřizování záboru budete muset počítat hned se dvěma druhy poplatků. Při povolení záboru vozovky se platí (ještě před vydáním rozhodnutí) správní poplatek dle délky záboru:

  • Do 10 dnů 100 Kč
  • Do 6 měsíců 500 Kč
  • Do 12 měsíců 1000 Kč

Poté se platí ještě místní poplatek  10 Kč za 1m2 zabrané plochy na den.

 

 

Sankce

 

Spoléhat na to, že si přistaveného kontejneru nikdo nevšimne, se nevyplácí. Postavit si kontejner na vozovku bez potřebných povolení je přestupkem, za který lze v extrémních případech uložit ve správním řízení pokutu až do 500 000 Kč. V praxi se však setkáte s blokovou pokutou maximálně 500 – 1 500 Kč od městské policie, která přijíždí v drtivé většině případů na podnět sousedů.

 

 

Jde to i jinak?

 

U nás ve firmě chápeme, že takto komplikovaný proces může zejména od jednorázového přistavení kontejneru na pár kusů odpadu odradit. Vše se ale dá řešit, stačí nám zavolat a domluvit se na nejvhodnějším řešení. Například na bleskové nakládce, kdy řidič jednoduše počká ve voze, v případě potřeby uvolní průjezd autům a po naložení kontejner rovnou odveze. Vše je na individuální dohodě a posouzení konkrétní situace. Veškeré naše služby si můžete objednat buď telefonicky na čísle 777 888 607, e-mailem na dispecink@odpady-janecek.cz nebo pomocí našeho webového formuláře.