Zemní a výkopové práce Prahy, Odpady Janeček

Terénní úpravy, je třeba žádat úřady?

Úpravy terénu se podle zákona rozdělují do 3 kategorií. A každá má své specifika. Zajímá vás, jaká to jsou? Chcete vědět na jaký úřad podat jakou žádost a kolik za to všechno zaplatíte? Níže v článku vám nabízíme odpovědi a přikládáme i potřebné formuláře ke stažení.

 

V praxi rozeznáváme terénní práce, které nepotřebují ohlášení ani povolení, ty, které podléhají ohlášení a v poslední řadě takové, které podléhají stavebnímu povolení. Chyták je tak trochu v tom, že byť na některé úpravy není nutné ohlášení ani povolení, jejich realizace může přesto být podmíněna vydáním územního souhlasu.

 

 

Jak se v tom mám vyznat?

 

Terénní práce, pro které nepotřebujete stavební povolení ani ohlášení jsou práce do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře do 300 m 2 . Pozemky nesmí mít společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací nebo veřejným prostranstvím. To si pak můžete vesele kopat či navážet a úřady nemusí nic vědět.

 

 

Ohlášení a územní souhlas

 

U prací, kde překročíte daný výškový či hloubkový limit anebo mají pozemky společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací nebo veřejným prostranstvím, je potřeba podat ohlášení. To se podává na místním stavebním úřadě pomocí vyplněného formuláře Ohlášení odstranění.

Žádost musí být kompletně vyplněna a dbejte především na část B, která stanovuje, jaké dokumenty je potřeba k žádosti přiložit.  Hlavním dokumentem je výpis z katastru nemovitostí, doložení plné moci, pokud nežádá přímo vlastník a další, které už se odvíjí od konkrétního případu. Lhůta zpracování je 30 dní.

Ve většině případů však pouhé ohlášení nestačí a budete potřebovat vyplnit i Žádost o územní souhlas, který je nutné vyřídit společně s ohlášením stavby. Postup při vyplňování žádosti je stejný, jako výše uvedený. Doba zpracování je také 30 dní.

 

 

 

 

 

Viditelná změna, na úřad třeba

 

Poslední možností je, že k terénním úpravám budete potřebovat stavební povolení. Zákon říká, že terénními úpravami jsou zemní práce a změny terénu, jimiž se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry na pozemku. V praxi to jsou velké násypy, zavážky, úpravy pozemků pro zřízení hřišť a sportovišť nebo těžební práce na povrchu.

 

Při takových změnách je potřeba se obrátit na stavební úřad s vyplněnou Žádostí o stavební povolení
doloženou o potřebné dokumenty, které uvádí část B. Je to hromada dokumentů a jejich získání vám zabere nějaký čas. Samotné vydání rozhodnutí také nedostanete na počkání, úřad si bere 60 dní na zpracování žádosti a vydání rozhodnutí. Dbejte na to, aby vaše žádost spolu s přiloženými dokumenty byla kompletní, jinak se doba zpracování prodlužuje. Souhlas platí 2 roky ode dne vydání.

 

 

 

Zemní práce Praha, Odpady Janeček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolik za to zaplatím?

 

Posledním krokem před vydáním souhlasu je úhrada částky, kterou stanovuje sazebník. Cena se pohybuje mezi 500 – 1500 Kč za žádost a zaplatit ji můžete přímo na pokladně úřadu převodem, nebo složenkou.

 

Snažit se nařízení obcházet se ani v tomto případě nevyplácí a za neohlášení stavebních prací může být uložena pokuta až do výše 200 tis.Kč. V praxi na takto vysoké pokuty dosahují právnické osoby, a to jen zřídkakdy, pro fyzické osoby se neohlášení bere jako přestupek. Přesto si dejte pozor, jestli z okna nevyhlíží soused, který vás nemá zrovna rád.

 

 

Chytněte námi hozenou rukavici

 

Že už toho máte plnou hlavu, a to jste ještě nezačali s realizací? Pokud využíváte služeb architekta, s veškerou administrativou by vám měl pomoci. Při samotném provádění terénních úprav si pak můžete uvařit kávu a klidně si dát nohy na stůl. U nás máme všechna potřebná oprávnění i zkušenosti s úpravami terénu. Ať už jde o hloubení pro základy domu, bazénu či jezírka, výkop kanalizace, vodovodu, plynovodu nebo jiné zemní práce. Veškeré terénní úpravy zkrátka můžete nechat na nás. Volejte 777 888 607 nebo nám na sebe nechte kontakt a my se vám ozveme.