Plasty jsou dlouhodobě velmi diskutované téma a v posledních letech se stále více začíná mluvit o mikroplastech. Mikroplastové částice jsou dnes